تصویر نمونه کار سنگفرش محوطه

سنگ فرش محوطه شامل سنگ فرش حیاط، سنگ فرش پیاده رو و سنگ فرش پارکینگ های روباز و غیره می شود. سنگ فرش محوطه چون در معرض فشار، سایش، رطوبت، سرما و گرما قرار دارد میبایست در انتخاب آن دقت بیشتری نمود. شرایط آب و هوایی و نوع کاربری مکان مورد استفاده میتواند در انتخاب سنگ مناسب تاثیر گذار باشد. سنگ های گرانیت، مرمریت، تراورتن و سند استون چنانچه از ضخامت مناسبی برخوردار باشند گزینه های خوبی هستند.

بدلیل جلوگیری از لغزنده بودن سنگ فرش محوطه فرآوری سنگ به نحوی است که سطحی زبر و خشن داشته باشند. سنگ های گرانیت بصورت فلیم شده یا کوبیک و سنگ های مرمریت ، تراورتن و سند استون بصورت تیشه ای، بوش همر، تامبل و یا کوبیک فرآوری و در سنگفرش محوطه استفاده میشود.

لیست سنگ‌ها با کاربرد سنگفرش محوطه