سنگ مرمریت

مرمریت

سنگ مرمریت بر اثر دگرگون شدن سنگ آهک یا دولومیت ایجاد می شود. این سنگ اغلب دارای بلورهای درشت است که وجه تمایز آن با سنگ های کربناتی رسوبی است. کانی اصلی تشکیل دهنده اغلب مرمریت ها، کلسیت است و دارای کانی هایی مانند کوارتز، گرافیت، هماتیت، لیمونیت، پیریت و... نیز هستند. مرمریت ها حاوی مقداری کوارتز یا سیلیکاته هستند که باعث سختی بیشتر آنها میشود.

ویژگی های مطلوب مرمریت ها طبق استاندارد آمریکا (ASTM) :

ضریب جذب آب ---------- حداکثر 0/2 درصد

وزن مخصوص ----------- 2/305 تا 2/8 گرم بر سانتی متر مربع

مقاومت فشاری ----------- حداقل 520 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مقاومت کششی ---------- حداقل 70 کیلو گرم بر سانتی متر مربع

مقاومت سایشی ---------- 10

انواع سنگ مرمریت