اتاق خبر صنعت سنگ

 • دهمین نمایشگاه سنگ شیراز
  1402/08/02 - 10:44

 • آموزش مدیران صادرات سنگ 𝗦𝗠𝗕+
  1402/04/28 - 17:07

 • گزارش تصویری نمایشگاه سنگ اصفهان 2
  1402/04/15 - 11:34

 • تعیین تکلیف معادن راکد اصفهان
  1402/02/05 - 11:11

 • انتخابات اتحادیه سنگبری های اصفهان
  1401/11/09 - 15:49

 • دغدغه های این روزهای صنعت سنگ
  1401/11/09 - 15:17

 • گزارش تصویری نمایشگاه سنگ اصفهان
  1401/09/06 - 12:45

 • چاره ای جز صادرات نداریم
  1401/04/25 - 11:43

 • مصاحبه سنگ یاب با رئیس کانون سنگ
  1401/04/21 - 12:09

 • قسمت اول سمینار آینده پژوهی
  1401/03/12 - 14:28

 • گزارش تصویری سمینار آینده پژوهی
  1401/03/12 - 13:38

 • رونمایی از سایت جدید سنگ یاب
  1401/03/12 - 11:35

 • گزارش تصویری نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه
  1401/02/28 - 11:21

 • اولین ورکشاپ سنگ‌شناسی SMB
  1401/01/27 - 13:50

 • چهارمین پاویون سنگ ایران
  1401/01/27 - 13:45

 • همایش افتتاحیه دوره سوم SMB
  1401/01/27 - 13:37

 • نسخه کامل همایش سومین دوره SMB
  1401/01/27 - 13:24

 • اختتامیه اولین دوره SMB
  1401/01/27 - 13:19

 • مصاحبه با جناب آقای حاجی آبادی
  1401/01/27 - 13:15

 • گزارش تصویری نمایشگاه سنگ اصفهان
  1401/01/27 - 13:11