چینی سفید لایبید

سنگ چینی سفید لایبید دارای زمینه سفید و طوسی که رگه های مشکی پهن در آن پراکنده است. بعضی از سورت های این سنگ شبیه سنگ چینی پاندا از کشور چین می باشد. این سنگ ساب پذیری و مقاومت فشاری بالایی دارد و تخلخل کم و جذب آب پایین از ویژگی های این سنگ محسوب می شود. سنگ چینی لایبید اغلب بصورت اسلب و بوک مچ و فورمچ فرآوری میگردد و کاربرد آن در سنگفرش واحدهای مسکونی، سنگ فرش واحدهای تجاری – اداری، سرویس های بهداشتی و سنگ کانتر تاپ آشپزخانه میباشد.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ چینی سفید لایبید به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

معدن این سنگ استان اصفهان و ۱۰۰ کیلومتری شمال اصفهان در منطقه ی لایبید و حسن رباط است.

 درصورت درخواست استعلام قیمت سنگ چینی سفید لایبید فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ چینی سفید لایبید فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


سنگ لایبید - چینی سفید - سنگ سفید لایبید - سفید لایبید - سنگ کف - سنگ پله لایبید - فرشی سفید لایبید - سنگ مناسب راه پله - سنگ راه رو - بوکمچ لایبید - بوک مچ سفید لایبید - فورمچ لایبید - فور مچ سفید لایبید - اسلب لایبید - اسلب سفید لایبید - قیمت سفید لایبید - قیمت لایبید -

تولیدکنندگان شاخص چینی سفید لایبید

آنالیز چینی سفید لایبید

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
چینی سفید لایبید0.132.723.910000.21
stone