تراورتن کرم کمشچه

سنگ تراورتن کمشچه از نوع تراورتن های کرم روشن است که بیشتر از این سنگ در نمای ساختمان استفاده می شود. سنگ تراورتن کمشچه دارای رنگی روشن و تراکم نسبتا بالایی برخوردار است و ویژگی های یک سنگ مناسب برای نمای ساختمان را دارد. سنگ تراورتن کمشچه به دو روش موج دار و بی موج و در ابعاد 40 طولی برش داده میشود.

معدن این سنگ در نزدیکی روستایی با نام کمشچه ، شهرستان دولت آباد در استان اصفهان واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ تراورتن کمشچه به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ تراورتن کرم کمشچه فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ تراورتن کرم کمشچه فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


تراورتن کرم - تراورتن روشن - کرم کمشچه - سنگ کمشچه - سنگ نما- سنگ مناسب نما - ثیمت سنگ کمشچه - اسلب تراورتن کمشچه - اسلب سنگ کمشچه - تولیدکنندگان کرم کمشچه - خرید سنگ کمشچه - کمچشه - قیمت سنگ کمچشه - کرم کمچشه

تولیدکنندگان شاخص تراورتن کرم کمشچه

آنالیز تراورتن کرم کمشچه

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
تراورتن کرم کمشچه72.4334861.88
stone