سنگ چینی

چینی

مرمریت ها بر حسب شدت دگرگونی و ترکیب سنگ مادر به سه دسته سنگ چینی، کریستال و ابری تقسیم می شوند. مرمریت هایی که بافت تمام بلورین، هم اندازه، تمام شکل دار و دانه ریز هستند که عمدتا کلسیت کانی اصلی تشکیل دهنده ان هستند، اصطلاحا در ایران به آن سنگ چینی میگویند. و مرمریت هایی که دانه درشت، تمام بلورین، هم اندازه و شکل دار هستند، سنگ کریستال گفته می شود. و چنانچه حاوی نوارهای غیر موازی از تمرکز کانی های روشن و تیره باشد، چینی ابری گویند.

ویژگی های مطلوب چینی ها طبق استاندارد آمریکا (ASTM) :

ضریب جذب آب ----------- حداکثر 0/17 درصد

وزن مخصوص ----------- 2/40 تا 2/9 گرم بر سانتی متر مربع

مقاومت فشاری ------------ حداقل 680 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مقاومت کششی ------------ حداقل 760 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مقاومت سایشی ----------- 11

انواع سنگ چینی