دوره‌های آموزشی صنعت سنگ

 • آموزش مدیران صادرات سنگ 𝗦𝗠𝗕+
  1402/04/28 - 17:07

 • کارگاه روان شناسی فروش و متقاعدسازی
  1401/05/04 - 15:20

 • فروشتو متحول کن!
  1401/04/06 - 17:30

 • نظر دانش‌پذیران دوره دوم SMB
  1401/01/30 - 17:47

 • نظر دانش پذیران دوره SMB
  1401/01/30 - 17:37

 • میدونی چطور میتونی بهتر بفروشی؟!
  1401/01/30 - 17:32

 • مذاکره تلفنی
  1401/01/30 - 17:20

 • دوره مدیران حرفه‌ای فروش سنگ
  1401/01/30 - 16:30

 • نظر دانش‌پذیران دوره اول SMB
  1401/01/30 - 16:23

 • دوره مدیران حرفه‌ای فروش SMB
  1401/01/30 - 16:00

 • آغاز ثبت‌نام دومین دوره مدیران فروش سنگ
  1401/01/27 - 12:43

 • دوره فروش حرفه‌ای سنگ SMB
  1401/01/27 - 12:39

 • دوره سنگ‌شناسی SMB
  1401/01/27 - 12:35

 • دوره مدیران حرفه‌ای فروش سنگ SMB
  1401/01/27 - 12:27

 • دوره مدیران حرفه‌ای فروش سنگ
  1401/01/27 - 12:17

 • سمینار هیپنوتیزم در مذاکرات
  1401/01/27 - 11:28

 • دوره مدیریت حرفه ای فروش سنگ
  1401/01/27 - 11:19