سازمان‌های نهاد مردمی

اتحادیه های سنگ، انجمن ها و کانون های سنگ سراسر کشور سازمانهای مردم نهادی هستند که با هدف تقویت صنفی تشکیل شده اند. که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص و معینی را عهده دار میباشند تا بتوانند با اتکا به آن ضمن ایفای نقش، به وظیفه خود از حقوق تمامی اعضاء صنف سنگ دفاع نمایند.

امروزه تشکیل و تقویت انجمن ها و اتحادیه های سنگ باعث توسعه و پیشرفت صنعت سنگ خواهد شد. نظارت مستقیم و مستمر اتحادیه ها بر زیر مجموعه های خود می تواند نقشی بسزایی در سالم سازی قیمت گذاری و کنترل بازار و توسعه صنعت سنگ داشته باشد. و این کمترین نقشی است که یک انجمن یا اتحادیه صنفی میتواند بازی کند.

logo
 • اتحادیه سنگبری های شهر ری

  رئیس:
  آقای دکتر اکبر لرپری زنگنه
  دبیر:
  آقای علی حجاری زاده
  هیئت مدیره:
  آقایان اکبر لرپری زنگنه (رئیس) - قاسم مختاری (بازرس) - مرتضی مختاری ( نایب رئیس اول) - حامد مختاری (نایب رئیس دوم) - ابراهیم پورشفیقی (مالی) - جهان بخش شاه ملکی (خزانه دار) - علی حجاری زاده (دبیر)
  تلفن:
  +98- 21- 3374- 2565
  سایت:
  آدرس:
  تهران/ شهر ری / خیابان بروجردی / پلاک 41
 • اتحادیه تولید کنندگان سنگ و آجر اصفهان

  رئیس:
  آقای محمد بابایی
  دبیر:
  خانم سحر رهنما
  هیئت مدیره:
  آقایان: محمد بابایی - مرتضی وطنخواه - علی محمد دباغی - محمود منتظرالظهور - محسن زمانی - علی اصغر حاج هاشمی (بازرس)
  تلفن:
  +98- 31- 3380- 0801
  سایت:
  آدرس:
  اصفهان- شهرک صنعتی محمودآباد- ساختمان اداری شهرک
 • انجمن سنگبری های اصفهان

  رئیس:
  آقای رضا احمدی
  دبیر:
  خانم سحر رهنما
  هیئت مدیره:
  آقایان رضا احمدی - محمد بابایی - محمود حاج حیدری - پیمان ستاره - علی محمد دباغی - مهندس احمدرضا حاجی حیدری - محمد مهدی عموتقی - عباس حاجی حیدری
  تلفن:
  +98- 31- 3380- 0801
  سایت:
  آدرس:
  اصفهان / شهرک صنعتی محمودآباد / ساختمان اداری شهرک صنعتی
 • انجمن سنگ ایران

  رئیس:
  بهرام شکوری
  دبیر:
  خانم نظامی
  هیئت مدیره:
  آقایان محسن میرزایی - علی سلگی - مهدی امینی - شوذب جباری - یداله مختاری - باقر محمدی
  تلفن:
  +98- 21- 8808- 8668
  سایت:
  آدرس:
  تهران بلوار شهید فرحزادی
 • کانون سنگبری های ایران

  رئیس:
  آقای رضا احمدی
  دبیر:
  خانم سحر رهنما
  هیئت مدیره:
  آقایان رضا احمدی- محسن قیاسوند- علی مختاری- حسین فرقانی- حسن کثیری- علی بلحسنی- مراد حسین لشنی- محمد مهدی عموتقی- مسعود صادقیان- احمد امینی- دکتر حسین سروش- قدرت ملکزاده- سید مجید میرزایی
  تلفن:
  +98- 31- 3380- 0801
  سایت:
  آدرس:
  اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد