سازمان‌های نهاد مردمی

اتحادیه های سنگ، انجمن ها و کانون های سنگ سراسر کشور سازمانهای مردم نهادی هستند که با هدف تقویت صنفی تشکیل شده اند. که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص و معینی را عهده دار میباشند تا بتوانند با اتکا به آن ضمن ایفای نقش، به وظیفه خود از حقوق تمامی اعضاء صنف سنگ دفاع نمایند.

امروزه تشکیل و تقویت انجمن ها و اتحادیه های سنگ باعث توسعه و پیشرفت صنعت سنگ خواهد شد. نظارت مستقیم و مستمر اتحادیه ها بر زیر مجموعه های خود می تواند نقشی بسزایی در سالم سازی قیمت گذاری و کنترل بازار و توسعه صنعت سنگ داشته باشد. و این کمترین نقشی است که یک انجمن یا اتحادیه صنفی میتواند بازی کند.

logo
 • logo

  اتحادیه تولید کنندگان سنگ و آجر اصفهان

  رئیس:
  آقای محمد بابایی
  دبیر:
  سرکار خانم سحر رهنما
  هیئت مدیره:
  آقایان: محمد بابایی- رضا حاج هاشمی- علی محمد دباغی- مهندس احمدرضا حاجی هاشمی- مرتضی وطنخواه- علی نادری
  تلفن:
  +98- 31- 3380- 0801
  سایت:
  آدرس:
  اصفهان- شهرک صنعتی محمودآباد- ساختمان اداری شهرک
 • logo

  انجمن سنگبری های اصفهان

  رئیس:
  آقای رضا احمدی
  دبیر:
  خانم سحر رهنما
  هیئت مدیره:
  آقایان رضا احمدی - محمد بابایی - محمود حاج حیدری - پیمان ستاره - علی محمد دباغی - مهندس احمدرضا حاجی حیدری - محمد مهدی عموتقی - عباس حاجی حیدری
  تلفن:
  +98- 31- 3380- 0801
  سایت:
  آدرس:
  اصفهان / شهرک صنعتی محمودآباد / ساختمان اداری شهرک صنعتی
 • logo

  انجمن سنگ ایران

  رئیس:
  مهندس احمد شریفی
  دبیر:
  خانم نظامی
  هیئت مدیره:
  آقایان احمد شریفی _ محمود صلصالی _ شوذب جباری _ رضا حسن زاده _ غلامحسین دلاوری _ ایمان علاقه مند
  تلفن:
  +98- 21- 8808- 8668
  سایت:
  آدرس:
  تهران بلوار شهید فرحزادی
 • logo

  کانون سنگبری های ایران

  رئیس:
  آقای رضا احمدی
  دبیر:
  سرکار خانم سحر رهنما
  هیئت مدیره:
  آقایان رضا احمدی- محسن قیاسوند- علی مختاری- حسین فرقانی- حسن کثیری- علی بلحسنی- مراد حسین لشنی- محمد مهدی عموتقی- مسعود صادقیان- احمد امینی- دکتر حسین سروش- قدرت ملکزاده- سید مجید میرزایی
  تلفن:
  +98- 31- 3380- 0801
  سایت:
  آدرس:
  اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد