تراورتن پرهام

سنگ تراورتن کرم پرهام دارای تم زمینه ای کرم روشن تا بژ است که به دو روش موج دار و بی موج برش داده می شود. سنگ تراورتن پرهام از تراکم بالا و مقاومت فشاری خوبی برخوردار است و بیشتر به عنوان سنگ نمای بیرونی و داخلی ساختمان از آن استفاده میشود. سنگ تراورتن پرهام را میتوان درنمای ساختمان های مناطق خشک و مرطوب استفاده نمود.

معدن سنگ تراورتن پرهام در استان یزد شهرستان رامشه روستای مریم آباد واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ تراورتن کرم پرهام به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ تراورتن کرم پرهام فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ تراورتن کرم پرهام فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


سنگ نما - سنگ کرم - تراورتن کرم - سنگ پرهام - تراورتن پرهام - سنگ تراورتن کرم پرهام

تولیدکنندگان شاخص تراورتن پرهام

آنالیز تراورتن پرهام

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
تراورتن پرهام5.12.4434802.12
stone