چینی کارارا

سنگ چینی کارارا یکی از سنگ های خانواده کریستالین ماربل است که در کشور ایتالیا وراد میگردد. از نام های دیگر این سنگ میتوان به کارارا استاتوریو و مرمریت کررا اشاره کرد. این سنگ دارای پس زمینه سفید با رگه های خاکستری و مشکی می باشد. از کاربرد های این سنگ ساختمانی می توان به سنگ‌فرش هال و پذیرایی، سنگ پله، دیواره های داخلی ساختمان و سرویس های بهداشتی اشاره نمود

جهت مشاهده و آنالیز سنگ چینی کارارا به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید

معدن سنگ چینی کارارا در کشور ایتالیا واقع شده است. 

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ چینی کارارا فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ چینی کارارا فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


چینی کارارا - کارارا استاتوریو - مرمریت کررا - سنگ استاتوریو - سنگ کارارا - چینی سفید - چینی روشن - سنگ سفید - سنگ کف - سنگ کریستال کارارا - سنگ پله کارارا - فرشی کارارا - فرشی مرمریت کررا - سنگ پله مرمریت کررا - سنگ راه رو - سنگ راه پله - بوکمچ کارارا - بوک مچ کارارا - بوکمچ مرمریت کررا - بوک مچ مرمریت کررا - فورمچ کارارا - فورمچ مرمریت کررا - اسلب سنگ کارارا - اسلب مرمریت کررا - قیمت سنگ کارارا - قیمت مرمریت کررا

تولیدکنندگان شاخص چینی کارارا

آنالیز چینی کارارا

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
چینی کارارا0.072.713.79400.14
stone