سنگ نمای بیرونی

سنگ های تراورتن، گرانیت، سند استون و در مواردی خاص سنگ های لایم استون مناسب نمای بیرونی ساختمان هستند. سنگ نما بدلیل اینکه در معرض آسیب های جوی قرار دارند میبایست شاخصه های مناسب برای نصب در نمای بیرونی ساختمان را داشته باشند. سنگ های تراورتن بدلیل رنگ ثابت، چسبندگی خوب با ملات، مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و وزن حجمی پایین مناسب ترین گزینه برای نمای ساختمان می باشند. سنگ های گرانیت و سند استون نیز مناسب نمای ساختمان هستند ولیکن بدلیل عدم چسبندگی خوب با ملات باید هنگام نصب توسط گیره های اسکوپ مهار گردند. از سنگ های ترامیت روشن میتوان در نمای بیرونی ساختمان هایی که در مناطق آب و هوایی خشک هستند استفاده نمود.

سنگ نما اغلب بصورت حکمی یا طولی و با فرآوری های گوناگون مانند، پولیش، چرمی، فلیم، تیشه ای، بادبر و گیوتین در نمای ساختمان استفاده می شود.

لیست سنگ‌ها با کاربرد سنگ نمای بیرونی