مرمریت گلدن بلک کاشان

توضیحات سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان

سنگ گلدن بلک کاشان با تم مشکی و رگه های طلایی و سفید می باشد که در سورت های ضعیف تر کمی بورتراست. همچنین رگه های سفید وطلایی در سنگ مشکی گلدن بلک کاشان نیز کم و زیاد می باشد.


کاربرد سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان

سنگ گلدن بلک کاشان به طور کلی برای سنگ فرش کردن واحدهای تجاری- اداری، مشاعات ، سنگ پله و دیواره های داخلی ساختمان بسیار مناسب می باشد همچنین از این سنگ ساختمانی برای دیوار فضاهای داخلی و کف پله و پارکینگ ها نیز استفاده می نمایند.


معدن سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان

معدن سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان در استان اصفهان، شهرستان کاشان مجاور روستای برزک واقع گردیده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.

تولیدکنندگان شاخص مرمریت گلدن بلک کاشان

آنالیز مرمریت گلدن بلک کاشان

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت گلدن بلک کاشان0.782.683.112740.54

کاربردهای مرمریت گلدن بلک کاشان

stone