مرمریت مشکی سیاتم

سنگ مرمریت سیاتم از جمله مرمریت های جدید ایرانی است که زمینه ای مشکی دارد و در سه سورت پیور که دارای زمینه مشکی یکدست است و سورت لئوپارد دارای زمینه مشکی روشن با الگوهای منظم از رگه های سفید طلایی استحصال و فرآوری میگردد. همچنین سورت اسپایدر دارای زمینه روشن تر با رگه های محو عنکبوتی دیده میشود. این سنگ را میتوان در سنگفرش و نمای داخلی ساختمان استفاده نمود.

معدن سنگ مرمریت سیاتم در شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت سیاتم به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت سیاتم فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت سیاتم فرمآبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


تولیدکنندگان شاخص مرمریت مشکی سیاتم

آنالیز مرمریت مشکی سیاتم

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت مشکی سیاتم
stone