مرمریت گلدن بلک محلات

توضیحات سنگ مرمریت گلدن بلک محلات

سنگ گلدن بلک محلات با تم مشکی و رگه های طلایی و سفید می باشد که در سورت های مختلف تم زمینه آن از مشکی به قهوه ای تیره متمایل می گردد. همچنین رگه های طلایی در سنگ مشکی گلدن بلک محلات نیز کم و زیاد می باشد.


کاربرد سنگ مرمریت گلدن بلک محلات

سنگ گلدن بلک محلات به طور کلی برای سنگ فرش کردن واحدهای تجاری-اداری، مشاعات ، سنگ پله و دیواره های داخلی ساختمان بسیار مناسب می باشد همچنین از این سنگ ساختمانی برای دیوار فضاهای داخلی و کف پله و پارکینگ ها نیز استفاده می نمایند.


معدن سنگ مرمریت گلدن بلک محلات

معدن سنگ مرمریت گلدن بلک محلات در استان مرکزی، شهرستان محلات در مسیر جاده خمین واقع گردیده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت گلدن بلک محلات به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت گلدن بلک محلات فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت گلدن بلک محلات فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


گلدن بلک - گلدن بلک محلات - مرمریت گلدنبلک - مرمریت مشکی - مرمریت تیره - مرمریت قهوه ای - سنگ کف - سنگ پله - فرشی - سنگ راه پله - سنگ راه رو - قیمت گلدن بلک محلات - قیمت گلدن بلک - اسلب گلدن بلک - بوک مچ گلدن بلک - فورمچ گلدن بلک - بوک مچ گلدن بلک - فور مچ گلدن بلک

تولیدکنندگان شاخص مرمریت گلدن بلک محلات

آنالیز مرمریت گلدن بلک محلات

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت گلدن بلک محلات0.892.663.212600.69

کاربردهای مرمریت گلدن بلک محلات

stone