مرمریت پارادایس

توضیحات سنگ مرمریت پارادایس

سنگ مرمریت پارادایس با تم کرم روشن و تیره یکی از مرمریت های کرم یکدست ایرانی است. این ویژگی سنگ پارادایس باعث گردیده است که مورد استقبال انبوه سازان قرار گیرد. سنگ مرمریت پارادایس شباهت زیادی به سنگ های منطقه دهبید دارد.


ویژگی های سنگ مرمریت پارادایس

از دیگر ویژگی های سنگ پارادایس ساب پذیری بالا و تخلخل کم آن است. سنگ پارادایس اغلب بصورت اسلب و یا قواره های بزرگ فرآوری میگردد.


کاربرد سنگ مرمریت پاراردایس

کاربرد این سنگ در سنگفرش واحد های مسکونی، تجاری و اداری و نمای داخلی ساختمان میباشد.


معدن سنگ مرمریت پارادایس

معدن سنگ مرمریت پارادایس در استان اصفهان شهرستان سمیرم واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت پارادایس به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت پارادایس فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت کرم پارادایس فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


مرمریت پارادایس -پاردایس - سنگ پارادایس - مرمریت کرم - مرمریت روشن - سنگ کرم - سنگ کف - سنگ پله پارادایس - فرشی پارادایس - سنگ راه رو - سنگ راه پله - قیمت سنگ پارادایس - قیمت مرمریت پارادایس - اسلب پارادایس - بوک مچ پارادایس - بوکمچ پارادایس - فورمچ پاردایس - فورمچ پارادایس

تولیدکنندگان شاخص مرمریت پارادایس

آنالیز مرمریت پارادایس

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت پارادایس0.372.693.111740.61
stone