مرمریت دیپلمات

توضیحات سنگ مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات دارای زمینه ای خاکستری که هاله های صورتی و زیتونی در آن پراکنده است. 

 سنگ مرمریت دیپلمات در سورت گل ریز و گل درشت دیده میشود. این سنگ در بازار به نام سنگ جاوید نیز نامیده می شود. سنگ دیپلمات اغلب بصورت تایل و طولی فرآوری میگردد.


کاربرد سنگ مرمریت دیپلمات

کاربرد آن در سنگفرش واحدهای مسکونی، اداری و تجاری و سنگ نمای داخلی ساختمان میباشد.


معدن سنگ مرمریت دیپلمات

معدن سنگ دیپلمات در استان فارس و در 25 کیلومتری شهر بوانات قرار دارد.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت دیپلمات به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت دیپلمات فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ دیپلمات فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


سنگ جاوید - سنگ دیپلمات - مرمریت دیپلمات - مرمریت کرم - کرم جاوید - کرم دیپلمات - سنگ کف - سنگ پله دیپلمات - سنگ پله جاوید - فرشی دیپلمات - فرشی سنگ جاوید - سنگ راه رو - سنگ راه پله - قیمت سنگ دیپلمات - قیمت سنگ جاوید - اسلب دیپلمات - اسلب سنگ جاوید

تولیدکنندگان شاخص مرمریت دیپلمات

آنالیز مرمریت دیپلمات

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت دیپلمات1.082.6639900.52
stone