مرمریت بسطام خوی

توضیحات سنگ مرمریت بسطام خوی

سنگ مرمریت بسطام خوی که گاها در بازار با نام پرشین لته نامیده می شود دارای تم رنگی کرم روشن و استخوانی می باشد. البته که طیف رنگی این سنگ به سمت کرم تیره هم رفته است، معادن این سنگ زیبا اکثرا دارای سنگ با طیف رنگی کرم استخوانی می باشند که در آن لکه ها و هاله هایی با طیف گل یخی مشاهده می شود. نام گذاری این سنگ اغلب بر اساس طرح و رنگ و بافت سنگ است.


کاربرد سنگ مرمریت بسطام خوی

از کاربرد های مهم این سنگ میتوان به استفاده آن در سنگ نمای داخلی و سنگفرش مراکز تجاری ، اداری و واحد های مسکونی و هتل ها اشاره کرد.


معدن سنگ مرمریت بسطام خوی

معدن سنگ مرمریت خوی بسطام در شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی واقع گردیده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت بسطام خوی به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت بسطام خوی فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت بسطام خوی فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


مرمریت خوی بسطام - مرمریت بستام - پرشین لته - سنگ پرشین لته - سنگ بصطام - بصتام - سنگ لته - مرمریت کرم - مرمریت روشن - سنگ کرم - سنگ کف - سنگ پله خوی بسطام - بسطام - فرشی خوی بسطام - سنگ راه پله - سنگ راه رو -قیمت خوی بسطام - قیمت سنگ خوی بستام - اسلب خوی بسطام - اسلب خوی بستام - بوکمچ خوی بسطام - بوک مچ خوی بسطام - فورمچ خوی بسطام - فورمچ خوی بستام

تولیدکنندگان شاخص مرمریت بسطام خوی

آنالیز مرمریت بسطام خوی

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت بسطام خوی0.662.623.112180.29
stone