مرمریت بسطام

توضیحات سنگ مرمریت بسطام

سنگ مرمریت بسطام دارای زمینه کرم روشن تا کرم تیره که درجات سوپر و ممتاز آن رنگ روشن و کاراملی دارد ولیکن درجات پایین تر هاله های قهوه ای و لکه های سیاه در آن دیده میشود. درجات سوپر و ممتاز سنگ مرمریت بسطام بسیاز زیبا و شباهت زیادی به سنگ مرمریت دهبید شایان دارد.


ویژگی های سنگ مرمریت بسطام

سنگ مرمریت بسطام از مقاومت سایشی خوبی برخوردار است و درصد جذب آب پایینی دارد. این سنگ اغلب بصورت اسلب و قواره بزرگ فرآوری میگردد.


کاربرد سنگ مرمریت بسطام

کاربرد سنگ بسطام در سنگفرش واحدهای مسکونی و تجاری اداری و همچنین سنگ نمای داخلی ساختمان های لوکس میباشد.


معدن سنگ مرمریت بسطام

معدن سنگ مرمریت بسطام در استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند، روستای خوسف واقع گردیده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت بسطام به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت بسطام فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت بسطام فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


مرمریت بسطام - سنگ بسطام - مرمریت بستام - سنگ بستام - سنگ بصطام - سنگ بصتام - مرمریت کرم - مرمریت کاراملی - مرمریت روشن - سنگ کرم - سنگ کف - سنگ پله بسطام - فرشی بسطام - سنگ راه رو - سنگ راه پله - قیمت سنگ بسطام - قیمت مرمریت بسطام - قیمت سنگ بستام - قیمت سنگ بصطام - اسلب بسطام - اسلب سنگ بصطام - بوکمچ بسطام - بوک مچ بسطام - فورمچ بسطام

تولیدکنندگان شاخص مرمریت بسطام

آنالیز مرمریت بسطام

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت بسطام0.732.743.413200.18
stone