مرمریت پرشین سیلک

توضیحات سنگ مرمریت پرشین سیلک

سنگ مرمریت پرشین سیلک با تم خاکستری روشن و رگه های اسپایدری سفید که مانند ابریشم در آن تنیده است. این سنگ با نام سیلک امپرادور هم در بازار نامیده میشود. سنگ مرمریت پرشین سیلک از دو معدن مجزا به نام معدن بیات و معدن هاشمی استخراج میگردد. این سنگ اغلب بصورت اسلب و قواره های بزرگ فرآوری میگردد.


کاربرد سنگ مرمریت پرشین سیلک

کاربرد سنگ مرمریت پرشین سیلک در سنگ فرش واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و سنگ نمای دیواره های داخلی ساختمان میباشد.


معدن سنگ مرمریت پرشین سیلک

معادن سنگ پرشین سیلک در استان های فارس و یزد واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت پرشین سیلک به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ پرشین سیلک فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ پرشین سیلک فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


مرمریت پرشین سیلک - سیلک امپرادور - پرشینسیلک - مرمریت پرشین - مرمریت سیلور -سنگ کف - سنگ پله پرشین سیلک - سنگ پله پرشین - فرشی پرشین سیلک - سنگ راه پله - سنگ راه رو - قیمت پرشین سیلک - اسلب پرشین سیلک - اسلب سیلک امپرادور - سیلک امپراتور - بوکمچ پرشین سیلک - فورمچ پرشین سیلک - بوکمچ سیلک امپرادور - سنگ سیلک امپرادور - قیمت سیلک امپرادور - سنگ پرشین سیلک

تولیدکنندگان شاخص مرمریت پرشین سیلک

آنالیز مرمریت پرشین سیلک

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت پرشین سیلک0.842.643.311700.7
stone