مرمریت پرشین گری

نوضیحات سنگ مرمریت پرشین گری

سنگ پرشین گری با تم رنگ خاکستری فوق العاده زیبا است. سنگ مرمریت پرشین گری در دو زمینه طوسی روشن و طوسی تیره استحصال و اغلب بصورت تایل و اسلب فرآوری می گردد.


معایب سنگ مرمریت پرشین گری

 از معایب سنگ پرشین گری بازی رنگ زیاد آن است که بسیاری از معماران از این بازی رنگ به عنوان یک امتیاز نام میبرند زیرا سنگ پرشین گری پس از اجرا به معنای واقعی زیبایی یک سنگ طبیعی را دارد.


ویژگی های سنگ مرمریت پرشین گری

از محاسن سنگ پرشین گری ساب پذیری خوب ، جذب آب پایین و سلامت سنگ میباشد.


کاربرد سنگ مرمریت پرشین گری

از کاربرد این سنگ میتوان به سنگفرش واحدهای مسکونی ، اداری، سرویس های بهداشتی و دیواره های لابی ساختمان های لوکس اشاره نمود.


معدن سنگ مرمریت پرشین گری

معدن سنگ پرشین گری در استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت پرشین گری به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ پرشین گری فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ پرشین گری فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


پرشین گری - مرمریت پرشینگری - مرمریت پرشین گری - مرمریت سیلور - سنگ طوسی - مرمریت روشن - سنگ سیلور - سنگ کف - سنگ پله - سنگ راه پله - سنگ راه رو - فرشی - قیمت پرشین گری - قیمت پرشین - اسلب پرشین گری - اسلب پرشینگری - فورمچ پرشین گری - بوکمچ پرشین گری - بوک مچ پرشین گری

تولیدکنندگان شاخص مرمریت پرشین گری

آنالیز مرمریت پرشین گری

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت پرشین گری0.732.683.110850.66
stone