تراورتن کرم سلماس

سنگ تراورتن کرم سلماس زمینه ای عسلی رنگ دارد که در سورت های مختلف هاله های قهوه ای و صورتی در آن دیده می شود. ویژگی بارز این سنگ یکنواختی و قیمت مناسب آن است. سنگ تراورتن سلماس اغلب بصورت 40 طولی فرآوری و در نمای بیرونی و داخلی ساختمان استفاده می شود.

معدن این سنگ در استان آذربایجان غربی در شهرستان سلماس، در نزدیکی منطقه ی بلقزون واقع شده است.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ تراورتن کرم سلماس به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ تراورتن کرم سلماس فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ تراورتن کرم سلماس فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


تراورتن کرم - سنگ سلماس - کرم سلماس - سنگ کرم - سنگ صلماص - تراورتن روشن - سلماص - صلماس - سنگ مناسب نما - سنگ نمای سلماس - قیمت سنگ سلماس - قیمت سلماس - طولی سلماس - تولیدکنندگان سنگ سلماس - تولیدکنندگان تراورتن سلماس

تولیدکنندگان شاخص تراورتن کرم سلماس

آنالیز تراورتن کرم سلماس

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
تراورتن کرم سلماس6.82.4335321.4
stone