تراورتن کرم ماکو

سنگ تراورتن کرم ماکو دارای تم زمینه کرم و رگه های شکلاتی منظم است. این سنگ چنانچه موج دار برش داده شود موج های منظم و زیبایی در آن دیده میشود. سنگ تراورتن ماکو دارای تراکم بالا و تخلخل کمی میباشد و همین مسئله باعث میگردد ساب پذیری خوبی داشته باشد. کاربرد سنگ تراورتن کرم ماکو در نمای اصلی و فرعی و دیواره های داخلی ساختمان میباشد

معدن سنگ تراورتن ماکو در استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو واقع گردیده است

جهت مشاهده و آنالیز سنگ تراورتن کرم ماکو به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ تراورتن کرم ماکو فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ تراورتن کرم ماکو فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


تراورتن کرم - تراورتن روشن - کرم ماکو - سنگ ماکو - سنگ مناسب نما - سنگ نمای ماکو - سنگ کرم ماکو - قیمت سنگ ماکو - قیمت تراورتن ماکو - اسلب تراورتن ماکو - اسلب سنگ ماکو - تولیدکنندگان سنگ ماکو - تولیدکنندگان تراورتن ماکو

تولیدکنندگان شاخص تراورتن کرم ماکو

آنالیز تراورتن کرم ماکو

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
تراورتن کرم ماکو7.32.4234612.42
stone