چاره ای جز صادرات نداریم

چاره ای جز صادرات نداریم
1401/04/25 - 11:43

رضا احمدی در گفتگو با سنگ یاب:

چاره ای جز صادرات سنگ نداریم!

باید صادرات محور شویم.خبرهای دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید