انتخابات اتحادیه سنگبری های اصفهان

انتخابات اتحادیه سنگبری های اصفهان
1401/11/09 - 15:49

انتخابات اتحادیه سنگبری های شهرستان اصفهان


آقای محمد بابایی

281 رای رئیس هیئت مدیره


آقای مرتضی وطنخواه

272 رای نایب رئیس اول


آقای علی محمد دباغی

264 رای نایب رئیس دوم


آقای محمود منتظرالظهور

257 رای عضو هیئت مدیره


آقای محسن زمانی

227 رای خزانه دار


آقای ابوالفضل امیرخانی

223 رای عضو علی البدل اول


آقای علیرضا روح‌الهی

207 رای عضو علی البدل دوم


آقای علی اصغر حاجی‌هاشمی

227 رای بازرس اصلی


آقای احمدرضا حاج‌حیدری

220 رای‌ بازرس علی البدل

خبرهای دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید