مرمریت کویر

توضیحات سنگ مرمریت کویر

سنگ مرمریت کویر کاشان دارای طیف رنگی کرم تیره و هاله و موج های قهوه ای کم رنگ است که علت نام گذاری این سنگ به نام کویر بخاطر شباهت زیاد این سنگ به کویر میباشد. این سنگ بصورت تایل و اسلب فرآوری میگردد


کاربرد سنگ مرمریت کویر

کاربرد این سنگ در سنگفرش واحدهای مسکونی ، سنگ پله و دیواره های داخلی ساختمان میباشد.


معدن سنگ مرمریت کویر

معدن سنگ مرمریت کویر کاشان در استان اصفهان، شهرستان کاشان واقع گردیده است.

جهت مشاهده آنالیز سنگ مرمریت کویر به جدول آنالیز زیر مراجعه فرمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت کویر فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ مرمریت کویر فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان را مشاهده نمایید.


مرمریت کویر - مرمریت بژ - مرمریت قهوه ای - سنگ کویر - سنگ کف - فرشی سنگ کویر - سنگ پله کویر - سنگ راه رو - سنگ راه پله - قیمت سنگ کویر - اسلب سنگ کویر

تولیدکنندگان شاخص مرمریت کویر

آنالیز مرمریت کویر

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت کویر0.72.64311200.58
stone