گزارش تصویری نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه
1401/02/28 - 11:21

چهارمین پاویون سنگ ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه با حضور بیش از 20 شرکت در بخش سنگ در فضایی به مساحت 400 متر مربع و برای اولین بار حضور 3 شرکت ایرانی در بخش تولید تجهیزات و لوازم معادن سنگ ، 10-13 فروردین 1401 برگزار شد. بعد از دوره پاندمیک کرونا ، اولین نمایشگاه بین المللی معتبر سنگ در دنیا ، نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه بود که رکورد بازدیدکننده از 145 کشور دنیا را به خود اختصاص داد بازدید شهردار ازمیر و هیئت های خارجی دعوت شده از پاویون ایران از نکات حائز اهمیت این دوره بود.سنگ یاب رسانه سنگ کشور

خبرهای دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید