مصاحبه سنگ یاب با رئیس کانون سنگ

مصاحبه سنگ یاب با رئیس کانون سنگ
1401/04/21 - 12:09

مصاحبه سنگ یاب با آقای احمدی رئیس کانون سنگ ایران

در خصوص: مشکلات صنف سنگ و پشت پرده قول‌هایی که وزیر صمت و دارایی به صنعت سنگ دادند و باعث شد سنگبر‌ها فعالیت خود را از سر بگیرند.حامی برنامه: سام ساب ابراسیو

خبرهای دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید