مرمریت دهبید حسن آباد

توضیحات سنگ مرمریت دهبید حسن آباد

سنگ مرمریت دهبید حسن آباد دارای زمینه ای کرم روشن و شفاف است که رگه های کریستالی که اصطلاحاً شاخ گوزنی گویند در آن دیده می شود. 

سورت های دیگر سنگ مرمریت دهبید حسن آباد نیز همان شفافیت و زیبایی را دارد؛ تنها با این تفاوت که رنگ زمینه آن کمی تیره و یا دارای شاخ گوزنی بیشتر و ناخالصی است.


ویژگی های سنگ مرمریت دهبید حسن آباد

کاربرد آن در سنگفرش واحدهای مسکونی، اداری و تجاری و سنگ نمای داخلی ساختمان میباشد.


معدن سنگ مرمریت دهبید حسن آباد

سنگ دهبید حسن آباد یکی از معادن منطقه دهبید است که معادن مختلفی از جمله؛ معدن سنگ دهبید شایان، حسن آباد، ارکیده، زارع و …. در این منطقه هستند. مشخصات فیزیکی و شیمیایی تمامی معادن سنگ دهبید تقریبا یکسان است و کمی تفاوت ظاهری دارند.

جهت مشاهده و آنالیز سنگ مرمریت دهبید حسن آباد به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ مرمریت دهبید حسن آباد فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ دهبید حسن آباد فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


مرمریت دهبید حسن اباد - دهبید حسن اباد - دهبید حسن آباد - حسنباد - حسناباد - حسنآباد - مرمریت کرم - مرمریت کرم دهبید - مرمریت روشن - سنگ کف - سنگ پله حسناباد - سنگ پله حسن اباد - سنگ پله دهبید - فرش دهبید - فرشی دهبید حسن اباد - فرشی دهبید حسن آباد - سنگ راه پله - سنگ راه رو - قیمت سنگ دهبید - قیمت دهبید حسن اباد - قیمت دهبید حسن آباد - اسلب دهبید - اسلب دهبید حسن اباد - اسلب دهبید حسن آباد

تولیدکنندگان شاخص مرمریت دهبید حسن آباد

آنالیز مرمریت دهبید حسن آباد

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمریت دهبید حسن آباد0.862.664.112000.2

کاربردهای مرمریت دهبید حسن آباد

stone