نظر دانش‌پذیران دوره اول SMB

نظر دانش‌پذیران دوره اول SMB
1401/01/30 - 16:23

نظرات دانش‌پذیران دوره مدیران حرفه‌ای فروش سنگ SMB پس از پایان جلسه اول

سرکار خانم افروز بخشیان - جناب آقای حمیدرضا حسینیسرکار خانم زهرا تنوری - جناب آقای محسن ارمغانجناب آقای ابراهیم رحمانی - سرکار خانم معصومه مومنیسرکار خانم ابتصام حسینی - جناب آقای محسن یزدانیجناب آقای بابک مختاری - جناب آقای امیرحسین طالبیجناب آقای معین شایان - سرکارخانم فرزانه رجبی


دوره‌های آموزشی دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید