لایم استون آبتین

سنگ سفید لایم استون آبتین یکی دیگر از انواع سنگ های لایم استون با زمینه روشن مایل به سفید می‌باشد که از نظر سورت، دررنگ های سفید، کرم و بژ دسته بندی می شوند. این سنگ مانند سایر لایم استون ها دارای جذب آب بالا و مقاومت فشاری و سایشی پایینی برخوردار است. با توجه به خصوصیات سنگ سفید آبتین این سنگ را میتوان در نمای داخلی ساختمان، بدنه راه پله، نمای داخلی ساختمان، پارکینگ و ... مورد استفاده نمود.

معدن سنگ لایم استون آبتین واقع در روستای خرمن کوه در جنوب استان فارس در مسیر جاده استهبان - فسا واقع شده است. جهت مشاهده و آنالیز سنگ لایم استون آبتین به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ آبتین شیراز فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان آبتین شیراز فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


سنگ آبتین - سنگ ابتین - لایمستون ابتین - لایمستون آبتین - لایم استون ابتین - لایم استون آبتین - سنگ جدید - ترامیت - ترامیت ابتین - ترامیت آبتین - قیمت سنگ ابتین - قیمت سنگ آبتین - قیمت لایم استون ابتین - قیمت لایم استون آبتین - قیمت لایمستون ابتین - قیمت لایمستون آبتین - لایم استون سفید - لایمستون سفید

تولیدکنندگان شاخص لایم استون آبتین

آنالیز لایم استون آبتین

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
لایم استون آبتین

کاربردهای لایم استون آبتین

stone