گفتگو با مجری نمایشگاه سنگ اصفهان

گفتگو با مجری نمایشگاه سنگ اصفهان
1401/09/20 - 10:25

میزگرد تخصصی سنگ های ساختمانی

گفت و گو با آقای بندرچی (مجری نمایشگاه سنگ اصفهان)


(میزگردهای تخصصی سنگ های ساختمانی در هفدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان در غرفه سنگ یاب برگزار گردید.)


-باتشکر از گروه محتواسازان آرماندیس فیلمبردار میزگردهای سنگ ساختمان-


نمایشگاه سنگ اصفهان - نمایشگاه سنگ - محمود بندرچی - میزگرد سنگی - برندینگ سنگ - شوروم سنگی - سنگ یاب گپ

SANGYAB GAP - Isfahan - Stone Exhibition - Isfahan Stone - Stone Media

مقالات دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید