میزگرد تخصصی علل رکود بازار سنگ

میزگرد تخصصی علل رکود بازار سنگ
1402/06/08 - 17:19

این میزگرد با حضور:

  • آقای محمد‌ هادی مطیعی مقدم «مدیرعامل روشان روز و‌ مجری نمایشگاه سنگ تهران»
  • آقای محمود بندرچی «مجری و برگزارکننده نمایشگاه سنگ اصفهان»
  • آقای جعفر ثنایی «عضو هیئت مدیره روشان روز و تولیدکننده»
  • آقای دکتر فرشید کندری «مدیرعامل رسانه سنگ یاب»
  • آقای مهندس محمد دزفولی «مجری و مدرس مارکتینگ و فروش»


با محوریت حضور در نمایشگاه‌های تخصصی سنگ و نمایشگاه ساختمان برگزار گردید که در ۶ قسمت این ویژه برنامه خدمت فعالین حوزه صنعت سنگ تقدیم میگردد...


امید است که این گونه برنامه‌ها به رشد و تعالی صنعت سنگ کمک نماید.

مقالات دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید