سلسله نشست های صادرات سنگ ایران

سلسله نشست های صادرات سنگ ایران
1401/09/21 - 13:38

میزگرد تخصصی سنگ های ساختمانی

گفتگو با آقای دکتر سیامک حاج سیدجوادی خانم عاطفه ثنایی

(سلسله نشست های صادرات سنگ ایران)(میزگردهای تخصصی سنگ های ساختمانی در هفدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان در غرفه سنگ یاب برگزار گردید.)


-باتشکر از گروه محتواسازان آرماندیس فیلمبردار میزگردهای سنگ ساختمان-


سلسله نشست های صادرات سنگ - صادرات سنگ - سیامک حاج سید جوادی - اتاق بازرگانی اصفهان - میزگرد سنگی - میزگرد تخصصی سنگ های ساختمانی

SANGYAB GAP - SANGYAB - EXPORT - EXPORT COURSE - EXPORT OF STONE - STONE EXHIBITION

مقالات دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید