سخنرانی آقای رضا احمدی

سخنرانی آقای رضا احمدی
1401/01/30 - 17:57

سخنرانی جناب آقای رضا احمدی (رئیس کانون سنگ کشور)

در افتتاحیه سومین دوره آموزشی مدیران فروش سنگ SMBمقالات دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید