سخنرانی جناب آقای ابوالقاسم سرتیپی

سخنرانی جناب آقای ابوالقاسم سرتیپی
1401/01/30 - 17:59

سخنرانی آقای ابوالقاسم سرتیپی

در افتتاحیه سومین دوره آموزشی مدیران فروش سنگ SMBمقالات دیگر

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید