لایم استون آریس

توضیحات سنگ لایم استون آریس

سنگ سفید لایم استون آریس یکی دیگر از انواع سنگ های لایم استون با زمینه روشن مایل به سفید می‌باشد که از نظر سورت، دررنگ های سفید، کرم و بژ دسته بندی می شوند. و از دومعدن مجاور همدیگر بنام آریس و سپیدان استحصال میگردد. این سنگ مانند سایر لایم استون ها دارای جذب آب بالا و مقاومت فشاری و سایشی پایینی برخوردار است. با توجه به خصوصیات سنگ سفید آریس این سنگ را میتوان در نمای داخلی ساختمان، بدنه راه پله، پارکینگ و ... مورد استفاده نمود.


معدن سنگ لایم استون آریس

معدن سنگ لایم استون آریس واقع در شهرستان خورو بیابانک شهر جندق در شمال شرقی استان اصفهان واقع شده است.

 جهت مشاهده و آنالیز سنگ لایم استون آریس به جدول آنالیز زیر مراجعه نمایید.

در صورت درخواست استعلام قیمت سنگ آریس فرم زرد رنگ زیر را کلیک نمایید تا درخواست شما برای تولیدکنندگان آن ارسال گردد. و در صورت درخواست مشاهده لیست تولید کنندگان سنگ آریس فرم آبی رنگ زیر را کلیک نمایید تا لیست تولید کنندگان آن را مشاهده نمایید.


سنگ اریس - سنگ آریس - سنگ سپیدان - لایم استون اریس - لایم استون آریس - لایمستون اریس - لایمستون آریس - ترامیت - ترامیت اریس - ترامیت آریس - قیمت سنگ اریس - قیمت سنگ آریس - قیمت لایم استون اریس - قیمت لایم استون آریس - قیمت لایمستون اریس - قیمت لایمستون آریس - لایم استون سفید - لایمستون سفید

تولیدکنندگان شاخص لایم استون آریس

آنالیز لایم استون آریس

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
لایم استون آریس

کاربردهای لایم استون آریس

stone