تنوع سنگ های ساختمانی و تزئینی در ایران باعث شده تا به یکی از قطب های بزرگ سنگ های ساختمانی در دنیا تبدیل شود اما آنچه باعث شده تاکنون در زمره کشورهای صادر کننده سنگ های ساختمانی قرار نگیرد عدم وجود ماشین آلات و تجهیزات بروز، نبود دانش کافی برای تولید و کمبود حمایت های دولتی از این بخش صنعت بوده است. یکی از راه های برقراری ارتباط و جذب مشتری و سرمایه برگزاری نمایشگاه های سنگ در سطح بین المللی با حضور مشتریان داخلی و خارجی است تا بتوان توان و ظرفیت معدنی و تولیدی سنگ کشور را برای مشارکت افزایش داد.
کشور ایران تاکنون در ارائه خدمات مربوط به صنعت سنگ های ساختمانی عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. در حالی که از مزیت ها و منابع خدادادی کم نظیری برخوردار است که در صورت مدیریت، تدوین و اجرای صحیح برنامه های توسعه بازارهای داخلی و خارجی می تواند آینده ای روشن و امیدوارکننده داشته باشد. از جمله برنامه هایی که می تواند باعث رشد و توسعه این صنعت باشد برگزاری نمایشگاه های تخصصی سنگ و جهانی کردن نمایشگاه سنگ است. از جمله نمایشگاه های سنگ تهران، اصفهان و نیمور محلات است که می توان با دعوت از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی و همچنین حضور فعال و مستمر صنعتگران سنگ در نمایشگاه های بین المللی سنگ در جهان گامی نو جهت ارتقا این بخش صنعت برداشت.
بر پایی نمایشگاه های تخصصی سنگ در مقیاس جهانی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی در جهان می تواند ضامن پیشرفت و توسعه و رسیدن به جایگاه اصلی و شایسته سنگ ایران باشد.