خرید سنگ ساختمانی یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی در صنعت ساخت و ساز می باشد. مصرف کنندگان سنگ می‌دانند اگر در خرید سنگ خود دقت کافی ننمایند دچار مشکل خواهند شد. اصولا انتخاب سنگ به عواملی همچون کاربری فضای مورد نظر، مکان اجرای نصب سنگ، ارزش پروژه و عوامل دیگر بستگی دارد. انتخاب و خرید سنگ مناسب می‌تواند بر زیبایی و ماندگاری ساختمان چندین برابر بیافزاید.
کاربرد عمومی سنگ ساختمانی به طور خلاصه به شرح زیر است: