کشور ایران چهارمین تولید کننده سنگ های ساختمانی در جهان است که سهم آن از صادرات سنگ از این میزان تولید بسیار اندک است و تنها بخش صادرات آن عمدتا سنگ خام یا سنگ فرآوری نشده است. ایران و صنعت سنگ ایران برای اینکه قادر به رقابت در بازارهای جهانی باشد و همانند کشورهای دیگر مانند ترکیه چین هند برزیل و ایتالیا جایگاهی درخور داشته باشد باید توان استخراج، تولید، حمل و نقل و بسته بندی خود را بروز نماید و در عرصه های بین المللی حضوری فعال و پررنگ داشته باشد. کشور ایران از لحاظ میزان منابع و تنوع رنگ سنگ در رتبه بالای جهانی قرار دارد و این پتانسیل را دارد که از این فرصت استفاده نموده و با جذب دانش، تکنولوژی و سرمایه صنعت سنگ ایران تبدیل به بورس سنگ دنیا شود.