عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد
1,429 1398/10/08 - 17:14

جهان سنگ

جهان سنگ

نام مدیر عامل : احمدرضا حاج هاشمی

نام مدیر فروش : رسول دباغی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان هیئت امنا نبش 26

1,149 1399/01/28 - 11:19

زرین سنگ اصفهان

زرین سنگ اصفهان

نام مدیر عامل : فرهاد روح الهی

نام مدیر فروش : اصغر عموتقی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان34 گچ

1,241 1399/01/28 - 12:17

سگبری فرد بلوری(1)

سگبری فرد بلوری(1)

نام مدیر عامل : ناصر بلوری

اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد- خیابان 34گچ

1,156 1399/01/28 - 11:04

سنگبری 110

سنگبری 110

نام مدیر عامل : حاج حیدری

نام مدیر فروش : بهادری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 36

1,132 1398/11/15 - 17:22

سنگبری 2000

سنگبری 2000

نام مدیر عامل : عباس مختاری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی16

1,232 1399/04/21 - 17:23

سنگبری 2000 سالن (2)

سنگبری 2000 سالن (2)

نام مدیر عامل : اکبر مختاری

نام مدیر فروش : بابک مختاری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی16

1,770 1398/12/12 - 09:34

سنگبری آبشار

سنگبری آبشار

نام مدیر عامل : امید بلوری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-انتهای خیابان40-نبش سه راه

1,283 1398/11/27 - 12:32

سنگبری آپادانا

سنگبری آپادانا

نام مدیر عامل : اکبر قپاندار

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان12-فرعی2

1,250 1398/11/13 - 15:00

سنگبری آدینه

سنگبری آدینه

نام مدیر عامل : حمید فرهادی

نام مدیر فروش : حمید فرهادی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان18غربی

1,727 1398/11/15 - 11:29

سنگبری آریا

سنگبری آریا

نام مدیر عامل : احمد غلامیان

نام مدیر فروش : پویا حاج حیدری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-بین خیابان38و40

1,116 1398/10/18 - 10:01

سنگبری آفتابگردان

سنگبری آفتابگردان

نام مدیر عامل : مجید روح الهی

نام مدیر فروش : فرزاد روح الهی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان34-فرعی بین جاده گچ و گز

1,471 1399/01/25 - 14:12

سنگبری آلپ

سنگبری آلپ

نام مدیر عامل : مجید حاج هاشمی

نام مدیر فروش : مهدی حاج حیدری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان34 گچ

994 1398/11/12 - 13:54

سنگبری آلمان (1)

سنگبری آلمان (1)

نام مدیر عامل : احسان کشاورز

نام مدیر فروش : حمید ثنایی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان26-چهارراه26-نبش چهارراه

939 1398/11/13 - 12:39

سنگبری آلمان (2)

سنگبری آلمان (2)

نام مدیر عامل : امیر کشاورز

نام مدیر فروش : سعید هارونی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان26-نبش چهارراه

1,316 1399/09/26 - 13:32

سنگبری آنجل

سنگبری آنجل

نام مدیر عامل : داود حب علی

نام مدیر فروش : سلمان سلیمانی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان هیئت امنا-بین خیابان18و20

1,025 1398/11/01 - 17:50

سنگبری آندلس سالن (1)

سنگبری آندلس سالن (1)

نام مدیر عامل : احسان نوروز تولایی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان26

636 1398/11/01 - 17:53

سنگبری آندلس سالن (2)

سنگبری آندلس سالن (2)

نام مدیر عامل : زهرا روح الهی

نام مدیر فروش : کوروش روح الهی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان26

1,135 1398/10/15 - 18:01

سنگبری اتحاد

سنگبری اتحاد

نام مدیر عامل : رسول حاج حیدری

نام مدیر فروش : محمد مختاری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 34 (گچ)

سنگبری اخوان خراسانی

نام مدیر عامل : علی خراسانی

نام مدیر فروش : غلام خراسانی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان24

1,307 1398/10/16 - 15:56

سنگبری اخوان صمیمی

سنگبری اخوان صمیمی

نام مدیر عامل : امیرحسین صمیمی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان34(گز)

830 1398/11/29 - 17:54

سنگبری ارکان

سنگبری ارکان

نام مدیر عامل : حسن فرقانی

نام مدیر فروش : داود فرقانی

اصفهان-نجف آباد-پلیس راه نجف آباد-خیابان تفتان38-کوچه 30متری

992 1398/11/07 - 11:19

سنگبری اسپادانا

سنگبری اسپادانا

نام مدیر عامل : میثم علی اصغری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان24

1,091 1398/11/23 - 12:52

سنگبری اسلامی

سنگبری اسلامی

نام مدیر عامل : حاج حیدری

نام مدیر فروش : حسام حاج حیدری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد- خیابان 12

599 1398/11/29 - 11:19

سنگبری اشکان

سنگبری اشکان

نام مدیر عامل : وحید حاج هاشمی

نام مدیر فروش : محمد حاج هاشمی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان هیئت امنا

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه