عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد
1,677 1396/02/26 - 13:53

CNC

1,799 1398/09/02 - 12:42

سنگ میکاشیست

سنگ میکاشیست

نام مدیر عامل : علی کرمانشاهی

نام مدیر فروش : مرتضی زمانی

کاشان-بلوار قطب راوندی- حکمت50

www.micaschistco.com

343 1398/08/14 - 15:58

Zolfaghar Stone

Zolfaghar Stone

نام مدیر عامل : Mr.MohammadAmin Mohammadi

نام مدیر فروش : Mr.MohammadRasoul Solgi

Tehran-No12,8th Golbon,Bostan blv,Shamsabad ind

www.zolfagharstone.com

771 1398/08/12 - 12:01

Mica Schist Stone

Mica Schist Stone

نام مدیر عامل : Mr.Ali Kermanshahi

نام مدیر فروش : Mr.Morteza Zamani

Tehran-Tehran-No38,Eastern Maryam,Ellahieh

www.micaschistco.com

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه